PSYCHIATRIA

Rozpoznawanie oraz leczenie zaburzeń i chorób psychicznych, między innymi
depresja i inne zaburzenia nastroju,
zaburzenia adaptacyjne (związane trudnymi sytuacjami życiowymi)
zaburzenia lękowe, nerwice
zaburzenia snu
psychozy (schizofrenia i inne)
otępienia, zaburzenia psychiczne związane z uszkodzeniem mózgu
zaburzenia psychiczne związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych