Nasza Oferta
 
USŁUGI W RAMACH NFZ
Stomatologia ogólna dla dorosłych
Stomatologia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
Protetyka stomatologiczna
 
USŁUGI PŁATNE
Stomatologia estetyczna
Stomatologia ogólna dla dorosłych
Stomatologia dla dzieci i młodzieży
Protetyka stomatologiczna
Zdjęcia rtg punktowe wewnątrzustne